Blue Flower

 

Μέσα σε δύο(2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων (13 και 14 Ιουνίου) 

οι κηδεμόνες των μαθητών /μαθητριών ή οι ίδιοι/ες (εφ' όσον είναι ενήλικες)

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν

την αναβάθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο

παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες

προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής , μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, 

να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν.

Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών

ή από τους/τις  ίδιους/ες , εφόσον είναι ενήλικοι/ες, στο σχολείο μέσα σε δύο(2)

ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε  κάθε μάθημα

για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

 

                                                               Από την Διεύθυνση

                                                             Αθήνα 12 Ιουνίου 2018